Galerie Inga Kondeyne Galerie Inga Kondeyne
   Home          Ausstellungen          Impressum
Galerie Inga Kondeyne

  Roger Ackling

  Marlies Appel

  Curt Asker

  Eve Aschheim

  Ka Bomhardt

  Claudia Busching

  Bernhard Garbert

  Jens Hanke

  Hanna Hennenkemper

  Bettina Munk

  Kazuki Nakahara

  Eric de Nie

  Fred Pollack

  Johannes Regin

  Peter Riek

  Dorothee Rocke

  Hanns Schimansky

  Christiane Schlosser

  Malte Spohr

  Sam Szembek

  H. Frank Taffelt

  Rolf Wicker

  Konrad Wohlhage

  Tian Yuan
Ausstellung - "www.gelb-orange.sommer" vom 14 Juli bis zum 21 August


.... Christoph M. Gais ... Ute Ludwig ... Laura Padgett ... Christina Paetsch ... Wolfgang Rüppel ... Elke J. Wagner ....

www.gelb-orange.sommer
Und was inspiriert Sie ?

.... Ka Bomhardt ... Bernhard Garbert ... Eric de Nie ... Jens D. Nielsen ... Willi Siber ... Christiane Schlosser ... Claudia Shneider ....